Технологія


Місце в сівозмін

Кращими попередниками льону олійного є озима пшениця, яра пшениця по чорному пару, кукурудза, картопля, баштанні культури, не рекомендується сіяти льон після соняшнику та рицини, а також повторно після льону. Часте вирощування льону на одному й тому ж місці знижує врожайність та його якість із-за впливу ендогенних і екзогенних факторів. У цьому випадку накопичуються в ґрунті такі збудники хвороб як фузаріоз та стеблова гнилі льону, що призводить до „льоновтоми”. У сівозміні льон можна повертати на теж саме поле не раніше як через 6-8 років. При виборі попередників для льону потрібно враховувати його низьку конкурентно-здатність до бур’янів. Попередники льону повинні залишати в ґрунті мало азоту та органічних решток.

Льон олійний – добрий попередник для озимих і ярих культур.

Льон олійний

Чібік

Обробіток ґрунту

Основний обробіток ґрунту проводиться з урахуванням попередників, вологості ґрунту та його забур’яненості. На полях, засмічених од6норічними бур’янами проводять ранню оранку плугами з передплужниками, або застосовують одно-дворазове лущення стерні та оранку на зяб на глибину 20-22 см. На полях, засмічених коренепаростковими бур’янами (осот польовий, молочай, берізка), услід за збиранням попередника лущать ґрунт дисковими лущильниками на глибину 6-8 см. Після з’явлення на поверхні ґрунту сходів бур’янів поле повторно лущать лемішними або дисковими знаряддями на глибину 10-12 см. Зяблеву оранку проводять на глибину 25-27 см.

Потрібно відмітити, що досить ефективним є напівпаровий обробіток ґрунту.

Система удобрення

Льон олійний добре реагує на удобрення. Середня норма внесення азоту складає 45-60, фосфору – 45-60 та калію – 45 кг/га. Фосфорно-калійні добрива застосовують під зяблеву оранку, азотні – під весняну культивацію. Частину фосфорних добрив вносять в рядки при сівбі. При внесені 40-50 кг/га гранульованого суперфосфату в рядки врожай насіння підвищується на 2-3 ц/га. При потребі льон підживлюють у фазі ялинки суперфосфатом (1,5 ц/га).

Правильне визначення норм внесення азотних добрив має вирішальне значення при вирощувані льону олійного. Перевищення норм негативного впливає на стійкість рослин до вилягання, знижує вміст жиру, а вміст протеїну – підвищується, затримується утворення бутонів і квіток. Норми добрив під льон уточнюють у кожному господарстві відповідно до родючості ґрунту і запланованого врожаю.

Наведені експериментальні дані урожайності льону олійного copта Чібік свідчать про те, що шляхом регулювання рівня мінерального живлення та встановленням норми висіву насіння можна суттєво впливати на формування врожаю насіння.

Сівба

Льон олійний належить до культур ранніх строків сівби, але потрібно враховувати чутливість льону до знижених температур. Пізні заморозки нижче -5… -7°С призводить до загибелі льону, сильного зрідження. Перед сівбою насіння льону олійного протруюють препаратом Вітавакс з розрахунку 2-3 л/т. При визначені строків сівби потрібно врахувати стан ґрунту. До сівби в перезволожений ґрунт льон дуже чутливий. При утворенні кірки може зовсім не дати сходів.

Досвід вирощування льону олійного показує, що на родючих ґрунтах потрібно мати на 1м2 не більше 500 рослин. Оптимальна кількість рослин 300 –450 шт. на 1м2. Надмірна густота посіву підвищує небезпеку вилягання та збільшує ураження хворобами. Підвищується конкуренція рослин за світло, вологу, поживні речовини, знижується життєздатність окремих рослин та формується погіршене співвідношення між соломою і насінням.

Висівають кондиційний посівним матеріалом I-III репродукції. Норму висіву встановлюють з розрахунку 5-6 млн./га схожих насінин або 50-60 кг при звичайному рядковому способі сівби та 3,5-4 млн./га (35-40 кг/га) при широкорядному (45 см).

Сіють льон сівалками Клен, СЗ-3,6, СЗТ-3,6, СЗЛ-3,6 та ін. на глибину 2-3 см за умови якісної підготовки ґрунту та достатнього вмісту вологи в ньому та на глибину 4-5 см – в більш посушливих умовах. Після сівби посіви коткують кільчасто-зубчастими котками.

Льон олійний кудряш

Льон олійний кудряш

Вплив норм висіву насіння та застосування мінеральних добрив на врожайність насіння льону олійного, т/га (А. Юник, НУБіП України)

Норма висіву насіння, млн.шт./га

Норма добрив

Урожайність,

т/га

Середнє

2007

2008

5,0

без добрив

(контроль)

1,49

1,13

1,31

N30P20K45

1,67

1,22

1,45

N45P30K60

1,78

1,30

1,54

N60P45K90

2,03

1,37

1,70

7,5

без добрив

(контроль)

1,77

1,15

1,46

N30P20K45

2,01

1,27

1,64

N45P30K60

2,15

1,37

1,76

N60P45K90

2,15

1,45

1,80

10,0

без добрив

(контроль)

1,41

1,20

1,30

N30P20K45

1,51

1,30

1,40

N45P30K60

1,53

1,43

1,48

N60P45K90

1,79

1,54

1,70

Догляд за посівами

Першими заходами догляду за посівами на важких ґрунтах є знищення кірки боронуванням рай-борінками впоперек напрямку рядків, а на широкорядних – шаруванням міжрядь однобічними лапами – бритвами. За період вегетації на широкорядних посівах льону 2-3 рази розпушують міжряддя. Для знищення бур’янів використовують гербіциди: Дуал голд (1,0-2,0 л/га) – внесення до сівби; Агрітокс (1,0-1,5 л/га), Базагран (2,0-4,0 л/га) – обприскування посівів у фазі „ялинки” при висоті рослин 3-10 см. Використовують і такі гербіциди як Фюзілад форте, Зеллек супер, Лонтрел 300, та ін.

У період вегетації льон уражується хворобами (фузаріозом поліспорозом, антракнозом, бактеріозом, аскохітоз та ін).

Серед шкідників найбільше шкодять посівам льону блохи льонові, тріпси, листокрутка льонова, гусениці різних совок. Найефективнішими засобами боротьби з шкідниками та хворобами є застосування агротехнічних, хімічних і біологічних заходів.

Збирання

Льон олійний збирають одно та двофазним способами. При однофазному збиранні можливі втрати внаслідок поганого вимолочування недостиглих коробочок та можливого зігрівання вороху на токах. При скошуванні льону у валки та їх обмолоті комбайнами значно поліпшується якість зібраної продукції.

Скошування у валки починають за 10-12 днів до побуріння 50-75 % коробочок при вологості насіння 25-35 %. Висота зрізу 12-14 см. Така стерня добре витримує масу щільного валка та забезпечує швидке й рівномірне його підсихання.

Для одержання насіння високої якості збирання льону олійного проводить при пізній повній стиглості. Час оптимального строку збирання настає, коли насіння шелестить в коробочках та легко витирається пальцями. Насіння має сортотипове забарвлення та не роздавлюється між пальцями. Крім стиглості насіння також, щоб була стиглою солома. Важливо, щоб солома до основи була бурою та сухою. Перестиглі коробочки можуть відламуватись, але втрати насіння при цьому менші ніж при ранньому обмолочуванні. Вологість насіння повинна бути в межах 8-13 %. При нерівномірному достиганні посівів проводять десикацію для передзбирального підсушування й прискорення дозрівання. Для десикації використовують препарати Баста (2 л/га), Реглон Супер (1 л/га) і Раундап (2,0-3,0 л/га). Через 8-14 днів після десикації починають збирання.